torstai 2. kesäkuuta 2011

Sairaudet


Takyardia

"Takykardia tarkoittaa sydämen tiheälyöntisyyttä, jolloin leposyke on terveellä aikuisella 100 lyöntiä minuutissa tai enemmän. Vastakkainen käsite on brakyardia, joka merkitsee harvalyöntisyyttä (alle 60 lyöntiä/minuutti).

Takykardian haitalliset vaikutukset voivat näkyä kahdella tapaa. Sen lisäksi että sydän toimii tehottomasti lyödessään liian nopeasti, tämä nopeus lisää sydämen työtaakkaa. Tällöin hapen tarve sydämessä kasvaa, mutta verensydänlihakseen vähenee, jolloin iskemian ja infarktin riskit kasvavat.

Takykardia on yleinen symptomaattinen termi, joka ei kerro tiheälyöntisyyden syytä. Sairaalloista tiheälyöntisyyttä saattavat aiheuttaa sairaudet tai mm. yliannostus, ja rytmihäiriön esiintyvyys kasvaa iän myötä. Esimerkiksi altistuminen fyysiselle rasitukselle kasvattaa sydämensykettä, mutta tällöin ei puhuta sairaalloisesta takykardiasta."

-Wikipedia0 kommenttia: